Delelandbrug

30. januar 2018: Delelandmand til min bedrift med interesse for griseproduktion

16. januar 2018: Samarbejdspartner, gerne med planteavl

2. februar 2018: Delproduktion/generationsskifte

5. februar 2018: Samarbejde med mulighed for overtagelse på sigt

 

Delelandmand til min bedrift med interesse for griseproduktion

30. januar 2018

Jeg søger delelandmand til min bedrift med interesse for griseproduktion, der er ingen grise på bedriften i dag.

Til rådighed er der 940 m2 dybstrøelsesstald med tilhørende 750 m2 udeareal fordelt i 20 stier, så du kan fede ca. 3000 slagtesvin op fra 30 kg. Der er yderligere 16 ha med vildthegn, hvis der er interesse for at have søer på marken, 150 søer med opfedning af grise eller ca. 300 søer med salg af smågrise kunne være en mulighed, der skal så købes en del nye hytter til det.

Mit forslag er, at du har grisene og lejer dig ind, jeg vil levere halmen og grovfoderet samt selvfølgelig aftage husdyrgødningen til min planteproduktion.

Jeg har selv haft udendørs griseproduktion i mange år, samarbejdet kan være med henblik på generationsskifte

Kontakt:

Henvendelse, gerne sms 61547416
Økologisk landmand Carsten Romsøe
Idomlundvej 12,7500 Holstebro

Samarbejdspartner, gerne med planteavl

16. januar 2018

Hegnsholt har forpagtet 20 hektar jord af Lejre kommune i en 10-årig periode begyndende med sæsonen 2018. Omlægning til økologi blev påbegyndt 1. september 2017.

Jeg søger en samarbejdspartner, gerne indenfor planteavl, som er interesseret i at etablere selvstændig økologisk primærproduktion på 1-4 hektar på de arealer, Hegnsholt har forpagtet. Der er mulighed for at forpagte jord for en enkelt sæson ad gangen eller efter behov.

Dele af jorden er der ikke landbrugspligt på. Her vil der blive etableret aktiviteter, som skal være berigende for natur og mennesker.

På Hegnsholt har vi småskalaproduktion i flytbare huse med grise, får og høns. Derudover har Plantemageren økologisk chiliproduktion på Hegnsholt. Ligeledes er der fra sæsonstart 2018 indgået aftale med yderligere en samarbejdspartner, som ønsker at etablere frøproduktion på bedriften.

Jeg er åben overfor forslag, så kontakt mig endelig med dine ønsker og behov.

Kontakt:

Johanne Schimming
lejrevej 52
4320 lejre
E-mail: johanne@schimming.dk

Delproduktion/generationsskifte

2. februar 2018

Fårehavegård søger en eller flere initiativrige personer, med nogen erhvervserfaring, der har lyst og mod til at starte en mindre produktion op på vores ejendom,
eller overtage og udvikle en del af den nuværende produktion. Kun fantasien, realismen og de fysiske rammer sætter grænsen for, hvad der er muligt.
På sigt er der mulighed for generationsskifte.
Fårehavegård har i dag et kviehotel, samt en studeproduktion på i alt ca. 250 dyr. Ca. 150 ha. dyrkes med korn og græs til foder.
I 2007 blev den første del af æbleplantagen etableret, og der er i dag ca.7,5 ha med økologiske æbler, fordelt i 4 blokke, hvoraf de tre er indhegnet.

Se evt. mere på www.faarehavegaard.dk

Hvis du er interesseret giv os et kald – kom på besøg og beskriv, hvad dine muligheder er på Fårehavegård.

Kontakt:

Karl Kampp, mobil: 21781551
Majbritt Nielsen, mobil: 23820959
Herredsfogedvej 10, Tved
5700 Svendborg
Mail: faarehavegaard@mail.tele.dk

 

Samarbejde med mulighed for overtagelse på sigt

5. februar 2018
Vores ejendom ligger i Tornby ved Hirtshals, og har omkring 30 ha jord, hvoraf vi selv bruger omkring 3 ha til vores høns og kalve.
Vi er i gang med økologiomlægning på 2. år.
Vi søger en samarbejdspartner, som i en eller anden form kan indgå i bedriften. Samarbejdsformen ligger ikke fast, og vi er meget åbne for forslag fra den rette mand/kvinde.
Samarbejdet kunne for eksempel være med en person, der vil starte en ny produktion op med dyr eller dyrke grønsager, en der vil leje jord, eller måske søger en ejendom, han eller hun om nogle år vil overtage.

I første omgang bliver vi boende på ejendommen, men det er muligt, hvis interessen er der, at købe ejendommen på sigt. Ejendommen er nu sat til salg og kan ses på villadsen bolig med sagsnummer 100-3030. Vi er dog stadig interesseret i at finde en samarbejdspartner.

Som sagt, vi står åbne for forslag, så lad os i første omgang tage en snak!

Kontakt:
Douwe Osinga
Houen 5, Tornby
9850 Hirtshals
T: 61349102
M: Dosinga@hotmail.dk
www.fleckviehdenmark.dk